SBV Orta Öğrenim Öğrenci Yurdu

Vakfımız yeni adliye binasına yakın bir semtte 60 öğrenci kapasiteli “Orta Öğrenim Yurdu” na sahiptir. Tamamı Bursalı bir hayır sahibi tarafından vakfedilen altı katlı yurt binasında çalışkan öğrencilere; yeme-içme, barınma ve eğitimlerine destek konusunda yardımcı olmaktadır. Sıcak bir yurt ortamı sunulan öğrenciler, öncelikle derslerini başarmak ve ülkemizi her yerde en güzel şekilde temsil etmek için güzel hasletlerle bezenmeleri ve başta memleketimiz olmak üzere tüm insanlığa, hizmet etmek için gerekli bilgi beceri ve anlayışla mücehhez olmalarını sağlamak için gayret gösterilmektedir.

Bursa'nın kazalarından ve Anadolu’nun diğer bölgelerinden gelen öğrencilerimiz için büyük bir nimet olan bu yurdumuz, anne babalar içinde güvenli bir yuva hüviyeti taşıyor. Onlara eğitim sürelerince hem maddi hem manevi desteğin yanında rehberlik hizmeti de verilmektedir. Derslerine takviye programlar ile başarılı olmaları, eğitim hayatlarını ve zamanlarını etkili ve verimli geçirmelerine dikkat edilerek bilgili, görgülü, ahlaklı, özgüveni olan, girişken, ve güzel meziyetlere sahip yetişmelerine katkı sağlayan yurt olmaya çalışılmaktadır.

Aynı zamanda kardeş Türk Cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri ve Akraba Topluluklarından üniversite eğitimi için ülkemize gelen bir hayli öğrencinin barınmaları, eğitim masrafları ve büyük bir kısmının tüm masrafları vakfımızın eğitim bursu ile karşılanmakta ve yurdumuzdan istifade etmektedirler. Bu öğrencilerin yukarda sayılan hasletlerle donanatarak memleketlerine dönmeleri ve ülkemizin gönüllü temsilcileri olarak hizmetlerde bulunmaları için her türlü destek verilmektedir. Yetişen onlarca öğrencinin iyi haberleri geldikçe bizim kadar bu öğrencilerin yetişmesinde maddi ve manevi emeği geçen herkesin ne kadar iftihar etse azdır, kanaatindeyiz. Çünkü hep Somuncu Baba Vakfı'nın farkını, izini taşıyan bu mezunlarımız bulundukları yer ve mevkide güzel ahlakları, gayretkeşlikleri ve başarılarıyla adlarından söz ettirmektedirler. Üniversiteye devam eden, ancak yurdumuz yetersiz olduğundan barındıramadığımız öğrencilere de imkanlar nispetinde ayni eşya ve gıda yardımı yapılmaktadır.

SBV Orta Öğrenim Yurdu :

Adres :Sakarya Mah. Ulu Sok. No:87 Osmangazi BURSA

Tel: 0224 252 34 03 Fax: 256 10 34

E-mail :yurt@sbv.org.tr